Egynyári öntözésnek nevezzük, azt az öntözést, amely egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 köbméter/hektár) öntözővíz kijuttatunk ki a termőterületre, amely terület azonban nem haladhatja meg a 100 hektárt – tájékoztat a nak.hu.

Az egynyári öntözésre vonatkozó dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia.

Általános adatok:

 • kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám);
 • meghatalmazott (vízitervező) adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám)
 • az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve, azaz a területileg illetékes vízügyi igazgatóság megnevezése
 • a műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult (vízitervező) nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.
 • Kérelmezett vízilétesítmény vagy vízhasználat adatai: a vízilétesítmény, vízilétesítmény vagy vízhasználat megnevezése.
 • Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták (X,Y,Z).

öntözés

Az öntözött termőterület ilyen esetben nem haladhatja meg a 100 hektárt – fotó: Shutterstock

Műszaki leírás:

 • a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése;
 • az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása
 • az öntözés módja és megvalósítása, valamint az
 • öntözendő terület nagysága, növénykultúrája;
 • vízigényszámítás, a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama.

Továbbá egyszerűsített talajvédelmi terv.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabály:

 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklet VII. szakasza, valamint
 • a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3.3. pontja

 

VIA