ÚJSZERŰ, AZ ELTÖMŐDÉST MEGAKADÁLYOZÓ, ÁRAMLÁSTECHNIKAILAG OPTIMÁLT,A SZEMTÖRÉS MÉRTÉKÉT SZIGNIFIKÁNSAN CSÖKKENTŐ TÖLTÉSI TECHNOLÓGIÁVAL, VALAMINT TOVÁBBFEJLESZTETT SZELLŐZTETÉSI RENDSZERREL ELLÁTOTT VERTIKÁLIS SZEMESTERMÉNY-TÁROLÓ TELEP KIFEJLESZTÉSE

Kedvezményezett neve, címe:             DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.
Projekt címe:                                              ÚJSZERŰ, AZ ELTÖMŐDÉST MEGAKADÁLYOZÓ, ÁRAMLÁSTECHNIKAILAG OPTIMÁLT,A SZEMTÖRÉS MÉRTÉKÉT SZIGNIFIKÁNSAN CSÖKKENTŐ TÖLTÉSI TECHNOLÓGIÁVAL, VALAMINT TOVÁBBFEJLESZTETT SZELLŐZTETÉSI RENDSZERREL ELLÁTOTT VERTIKÁLIS SZEMESTERMÉNY-TÁROLÓ TELEP KIFEJLESZTÉSE
Szerződött támogatás összege:              364 077 530Ft
A támogatás mértéke:                    55 %
A projekt tartalma:                                                     
A DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság a szemestermény-szárítási és –tárolási technológiatevékenységének fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 számú, „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívásra. Az „Újszerű, az eltömődést megakadályozó, áramlástechnikailag optimált,a szemtörés mértékét szignifikánsan csökkentő töltési technológiával, valamint továbbfejlesztett szellőztetési rendszerrel ellátott vertikális szemestermény-tároló telep kifejlesztése” címen benyújtott pályázat támogatásban részesült.
A nyertes projekt keretében tervezett kutatási, fejlesztési munka eredményként innovatív anyagmozgatási, silótöltési és siló-átszellőztetési rendszerrel egészülhet ki a szemestermény-szárítási és –tárolási technológia. Ennek eléréséhez új, eddig nem alkalmazott optimált légtechnikájú serleges felhordók, új konstrukciójú silótöltő szerkezet és porleválasztó berendezés használatára nyílik lehetőség. A projektcél szerint kifejlesztésre kerülő új, eddig még nem alkalmazott töltési technológia szabadesés-mentes termény betárolást tesz lehetővé, minimalizálja a szemtörés mértékét, csökkenti a szálló por mennyiségét. A továbbfejlesztett átszellőztetési rendszer eredményeképpen egyenletesebb légeloszlást biztosítható a tároló átszellőztetett keresztmetszeteiben, nagyobb átviteli tényező valósítható meg, homogén nedvesség- és hőmérséklettér biztosítható. A kilépő levegő tisztításával csökken a környezetterhelés. A projekt keretében beszerzésre kerül a fejlesztési munkák elvégzéséhez szükséges Gabonatároló és Tisztítógép kiegészítő technológia eszközei. Építési munka keretében elkészülnek a Gabonatároló siló és Tisztítógép alépítményi munkák.
Saját és igénybevett kutató, fejlesztő munkánkon alapuló olyan újszerű K+F megoldásokat tartalmazó vertikális szemestermény-tároló rendszer kerül kifejlesztésre a szárítmány hatékony, az eddigieknél szignifikánsabb kíméletes kezelése érdekében oly módon, hogy újszerű, áramlástechnikailag optimált technológia révén a szállítórendszer üzembiztonságát és szállítási hatásfokát jelentősen növeli, a betároláskor megszokott szemtörés mértékét új, eddig nem alkalmazott K+F–es innovációval minimalizálja és a tárolási feltételeket továbbfejlesztett, hatékonyabb átszellőztetési és légtisztítási technológiával javítja.

A projekt hozzájárul a DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság számára ahhoz, hogy szárítási tevékenysége versenyképes és gazdaságos maradjon

A projekt tervezett befejezési dátuma:       2020.05.31.
A projekt azonosító száma:                             GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00285


 


 

 

kedvezményezett neve: DIÓ 896. Kereskedelmi,- Termelő- és Szolgáltató Kft.
a projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése a DIÓ 896 Kft.-nél
a szerződött támogatás összege: 13 090 000 Ft
a támogatás mértéke (%): 100%
a projekt tartalmának bemutatása:
A Dió 896 Kft. dinamikusan fejlődő 100%-ban magyar magántulajdonban levő vállalkozás. 1996-ban alakult, vegyi anyag, mezőgazdasági anyagok és tisztítószerek kereskedelmével foglalkozik. 2005-től a termékpaletta fejlesztésre került, műtrágyákkal, majd növényvédő szerekkel bővítettek az általunk kínált termékek körét.
A rugalmasság bevezetése, alkalmazása a munka és magánélet javítása mellett alkalmat ad a vállalat vezetésének a belső működés áttekintésére, a teljesítmény értékelés fejlesztésére, az erőforrásokkal való gazdálkodás fejlesztésére. Ehhez kapcsolódóan lehetőség nyílik piaci a stratégia pontosítására is.
A projekt keretében megvalósított munkaszervezési kultúra javítása segíti a munkavállalók, különösen a munkavállalást állapotával/helyzetével nehezen összeegyeztetni tudó munkavállalók az egyedi igényeik jobb kielégítését. A vezetőség úgy gondolja a rugalmas foglalkoztatás által a munkavállalók felmerülő igényeit is segítheti (pl. napközbeni hivatalos ügyek intézése, a kisgyermekeseknél korai munkakezdés problémájának megoldása, az ügyvezetőnek: vállalati feladatainak ellátása).
A projekt eredménye a 6 db átalakított munkakör, 17 fő dolgozó, 2 új foglalkoztatási forma, a felső vezetés, a középvezetés és a dolgozói szinten. További eredmények, a dolgozói elégedettség növelése, a motiváció és lojalitás erősítése, új munkakultúrák meghonosodása, a vezetői gondolkodásmód és attitűd fejlődése, a munka-magánélet egyensúly erősödése
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.
projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00517