A növényvédő szerek I-III. forgalmi kategóriába vannak besorolva.
Az I. és II. kategóriájú növényvédő szer saját célú felhasználására, az ezekkel folytatott szolgáltatási tevékenységre, ezek forgalmazására, vásárlására csak akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző személy rendelkezik az I. vagy II. kategóriájú növényvédő szerforgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.

A III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, szolgáltatásra, valamint az ezzel összefüggő tevékenység gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a tevékenységet végző rendelkezik legalább II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerforgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel.

A III. forgalmi kategóriájú növényvédő szer kizárólag saját célú felhasználásához, valamint az ezzel összefüggő tevékenységek végzéséhez nincs szükség engedélyre.

    Gyomirtó szerek
    Gombaölő szerek
    Rovarölő szerek
    További termékek